Het idee van ‘the American Dream’ is een van de redenen waarom Amerika het meest aantrekkelijke land voor migranten is. De gedachte dat je alles kan bereiken zolang je maar hard genoeg werkt klinkt verleidelijk, echter voor veel mensen blijft ‘the American Dream’ een droom.

Veel mensen die naar Amerika willen verhuizen denken dat zij niet in aanmerking komen voor een visum; zij hebben geen baan bij een internationaal bedrijf, familie in Amerika om hen te sponsoren of de financiële middelen om in het land te investeren. Gelukkig is er toch een manier om voet aan de grond te krijgen in Amerika, namelijk het beginnen van een eigen bedrijf.

E-1 Treaty Trader visum

Eigen Bedrijf

Er is een visum voor o.a. Belgen en Nederlanders die een eigen bedrijf in Amerika willen opstarten dat bijna niemand gebruikt. In 2015 hebben maar zeven Belgen en zeven Nederlanders dit visum aangevraagd. Voor een visum dat zoveel mogelijkheden biedt aan deze doelgroep wordt veel te weinig gebruik van gemaakt.

De VS heeft sinds 1815 verdragen van vriendschap, handel en scheepvaart afgesloten met verschillende landen, waaronder Nederland en België. Deze verdragen bieden mogelijkheden aan mensen met dezelfde nationaliteit als het verdragsland. Mensen die uit een verdragsland komen mogen naar de VS om wezenlijke handel uit te voeren. Deze handel moet voornamelijk tussen het verdragsland en de VS plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan een Nederlands bedrijf dat Nederlandse kaas importeert en verkoopt in Los Angeles of een Belgisch bedrijf dat Belgische bieren importeert en verkoopt in Boston. Het hoeven natuurlijk niet uitsluitend voedingsmiddelen te zijn, het kan ook andere producten als graafmachines, boeken, kleren, of diensten als een callcenter of verzekeringen betreffen. Het maakt eigenlijk niet uit, zolang maar meer dan 50% van de handel wordt gedreven tussen het land van jouw nationaliteit en de VS.

E-1 Treaty Trader visum

Het visum die bovenstaande situatie mogelijk kan maken is een E-1 Treaty Trader visum. Om in aanmerking te komen voor dit E-1 visum moet je dezelfde nationaliteit hebben als het bedrijf waar je gaat werken, dit betekent dezelfde nationaliteit als de eigenaar van het bedrijf (als het jouw bedrijf is, voldoe je automatisch aan dit criterium). Tevens moet je een werknemer zijn van het desbetreffende bedrijf in een toezichthoudende rol of beschikken over speciale, werkgerelateerde vaardigheden.

Twee jarig verblijf

Inwoners met een E-1 visum mogen twee jaar in de VS blijven en kunnen het visum vernieuwen zo vaak als nodig is zolang ze voor hetzelfde bedrijf blijven werken. Als je een E-1 visum hebt, is het mogelijk om je echtgenoot en kinderen jonger dan 21 jaar meenemen naar de VS. Tevens is het mogelijk om een werkvergunning voor je echtgenoot te krijgen (dit betreft echter een aparte procedure).

De situatie kan ook omgekeerd zijn:  Als je getrouwd bent en jouw echtgenoot wil een baan in de VS, zou het E-1 visum ook interessant kunnen zijn. Het is belangrijk er aan de criteria voldaan wordt (dus dat de aanvrager van het visum handelt tussen zijn land van herkomst en de VS etc.). Hierdoor kan je echtgenoot in aanmerking komen voor een werkvergunning en dus (ook) aan het werk in Amerika.

Werknemers

Indien je voor je bedrijf mensen aan wil nemen, is dit mogelijk. Natuurlijk ziet de Amerikaanse overheid het liefst dat je VS burgers aanneemt, maar het is toegestaan andere mensen aan te aannemen met dezelfde nationaliteit als het bedrijf. Werknemers kunnen een E-1 krijgen als ze voldoen aan de eerder genoemde eis: ze moeten òf een toezichthoudende rol hebben òf speciale, werkgerelateerde vaardigheden hebben.  Deze werknemers mogen vervolgens ook hun eventuele echtgenoot en kinderen onder de 21 jaar meenemen.

Het is opmerkelijk dat een visum met zoveel potentie, zo weinig wordt aangevraagd in Nederland en België. Dus mocht je een bedrijf in Amerika willen beginnen/op willen starten om je eigen American Dream waar te maken, zou het E-1 visum weleens van essentieel belang kunnen zijn voor jou!

Let op: De informatie in dit artikel is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als juridisch advies.

George Lake

George Lake is de oprichter en managing advocaat bij Blue Lake Law LLP. Hij heeft ervaring in het bijstaan van mensen in Europa die naar de Verenigde Staten willen verhuizen. Blue Lake Law LLP is gevestigd in Amsterdam. George is gespecialiseerd in Amerikaanse immigratiewetgeving en richt zich met name op bedrijven en particulieren.

 E-1 Treaty Trader visum – Bereik ‘the American Dream’

Leestijd: 4 min