De Star and Stripes is het symbool van de Verenigde Staten. De 13 strepen die staan voor de eerste dertien staten van Amerika en de 50 sterren die de vijftig verenigde staten die het land nu kent symboliseren. Het vouwen van de Amerikaanse vlag heeft een betekenis.

De dertien vouwen van de Amerikaanse vlag en wat ze betekenen

De vlag wordt tijdens militaire begrafenissen gevouwen en aan de familie van overledene overhandigt. De begrafenissen op bijvoorbeeld Arlington National Cemetery in Washington zijn een emotioneel en toch een mooi voorbeeld over hoe je mensen die omkomen voor de liefde voor het vaderland hoort te eren. De Amerikaanse vlag die op de kist ligt wordt in dertien vouwen tot een driehoek gevouwen die dan aan de familie wordt gegeven. De uitleg van elke vouw leest u hieronder.

De dertien vouwen van de vlag en wat ze betekenenDe eerste vouw is het symbool voor leven.

De tweede vouw staat voor het geloof in het eeuwige leven

De derde vouw is gemaakt ter ere en als eerbetoon aan de veteraan die onze (militaire) ranken verlaat, en die een deel van zijn of haar leven hebben gegeven voor de verdediging van ons land om vrede te bereiken.

De vierde vouw is een voorbeeld van onze zwakkere aard als burgers die op God vertrouwen; het is aan Hem dat we ons wenden voor zijn goddelijke leiding.

De vijfde vouw is een erkenning naar ons land toe.

De zesde vouw is voor waar onze harten liggen. We blijven met ons hart trouw aan de vlag van de Verenigde staten van Amerika, en aan de republiek waarvoor die staat. Eén natie onder God, ondeelbaar, met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen.

De zevende vouw is een eerbetoon aan onze strijdkrachten, want via de strijdkrachten beschermen wij ons land en onze vlag tegen alle vijanden.

De achtste vouw staat voor zij die het dal van de schaduw van de dood binnenging, zodat wij het licht van de dag zouden zien en onze moeder zouden eren, voor wie het op Moederdag vliegt.

De negende vouw is een eerbetoon aan de vrouw, want het is door hun geloof, liefde, loyaliteit en toewijding geweest dat het karakter van de mannen en vrouwen die dit land groot hebben gemaakt, is gevormd.

De tiende vouw is een eerbetoon aan de vaders, want ook hij heeft zijn zonen en dochters ter verdediging van ons land gegeven sinds hij of zij de eerstgeboren was.

De elfde vouw vertegenwoordigt in de ogen van de Hebreeuwse burgers het lagere deel van het zegel van Koning David en Koning Salomo. Het verheerlijkt in hun ogen de God van Abraham, Isaak en Jakob.

De twaalfde vouw vertegenwoordigt in de ogen van een Christen een symbool van de eeuwigheid en verheerlijkt in hun ogen God de vader, de zoon en de Heilige Geest.

De dertiende vouw, wanneer de vlag volledig is gevouwen, staan de sterren bovenaan en herinneren ons aan ons nationale motto: ‘In God We Trust.’

 

Amerikaanse vlag

 

Amerikaanse vlag – Het symbool van de Verenigde Staten!De dertien vouwen van de Amerikaanse vlag en wat ze betekenen

Leestijd: 3 min