Reisverhaal inzenden Verenigde Staten van Amerika

Een vakantie naar de Verenigde Staten vergt heel wat organisatie en voorbereiding. U kunt niet “even” de auto pakken en maar aanrijden. Na te hebben bepaald waar u naartoe wil gaan begint het inwinnen van onontbeerlijke informatie omtrent het gebied dat u gaat bezoeken. Daarom biedt onze site een mix aan van “standaard” reisinformatie en door lezers geschreven reisverhalen. Ook u kunt uw Reisverhaal inzenden!

Goede reisverhalen, die een goed beeld geven van de ervaringen van reizigers, zijn ons inziens van het grootste belang. Daarbij is niet de grootte van het verhaal van belang maar vooral of de informatie waarheidsgetrouw is, of het verhaal lekker leest en of het inzicht geeft in de ervaringen van de schrijver. Dat zijn zaken die wij van belang achten voor een goed reisverhaal.

VOORWAARDEN REISVERHAAL INZENDEN

Het inzenden van uw reisverhaal is aan bepaalde voorwaarden verbonden. Wij gaan er vanuit dat u notie heeft genomen van deze voorwaarden en daar ook mee akkoord gaat als u een reisverhaal inzendt. Lees deze voorwaarden daarom goed door, als u dit heeft gedaan kunt u onderaan deze pagina uw reisverhaal inzenden.

Indien u interesse heeft in het laten plaatsen van uw reisverhaal, kunt u deze onderaan deze pagina inzenden. U dient uw verhaal in word document (zonder opmaak/plain tekst, max. 1 mb) aan ons toe te zenden. U kunt maximaal 5 foto’s van max. 0,5 mb per stuk toevoegen.

  • Door uw inzending verleent u automatisch toestemming het verhaal te gebruiken voor publicatie.

  • Ingezonden foto’s mogen ook door ons gebruikt worden. Zowel met als zonder reisverhaal.

  • Inzending van uw reisverhaal verplicht ons niet tot plaatsing.

  • Door uw verhaal in te zenden geeft u ons het recht het ingezonden reisverhaal te gebruiken op alle door ons beheerde websites en social media.

  • Uw reisverhaal kan door bezoekers gebruikt worden als gids voor vakanties. Andere websites hebben in geen geval recht tot plaatsing van uw reisverhaal zonder uw schriftelijke toestemming.

  • Het kan soms wat langer duren alvorens uw reisverhaal wordt geplaatst. Dit heeft te maken met het verwerken van de op dat moment geplaatste reisverhalen. Wij verzoeken u rustig af te wachten.

  • Als uw verhaal geplaatst is dan krijgt u een mail van ons ter bevestiging. Wordt uw verhaal niet geplaatst  dan krijgt u ook bericht.
  • Tot slot: de Webmaster behoudt zich het recht om de opmaak van het ingezonden reisverhaal aan te passen aan de lay-out van de site en tevens het aantal foto’s te reduceren of niet te gebruiken.

 

REISVERHAAL INZENDEN

LEES EERST DE VOORWAARDEN HIERBOVEN.