De staat Arizona grenst in het noorden aan de staat Utah, in het oosten aan de staat New Mexico, in het zuiden aan Mexico en in het westen aan Californië en Nevada. De Colorado rivier vormt de westelijke Er wonen ongeveer 3 miljoen mensen. De hoofdstad van Arizona is Phoenix met 800.000 inwoners. Het is daarmee tevens de grootste stad van Arizona.

Arizona is een staat met hoogvlakten, woestijngebieden en zeer diepe canyons. Arizona betekent niets minder dan “droge streek”. Het hoogste punt van deze staat ligt bij Flagstaff, een berg met de naam Humphreys Peak. De hoogste top ligt 3857 meter boven de zeespiegel. Het laagste punt van Arizona vindt men nabij Yuma aan de Colorado River, 21 meter boven de zeespiegel. De staat is te verdelen in twee landstreken. Het eerste is Noord-Arizona dat behoort bij het Colorado Plateau, en het tweede Zuidwest-Arizona, dat deel uitmaakt van de Basin and Range Region. Het Colorado Plateau strekt zich uit over twee vijfde van de staat en bestaat uit vrij vlakke plateaus. Dit gebied is gevormd door de uitgesleten canyons. Wind, zon en water hebben hier hun werk gedaan.

Colorado Plateau

Men ziet hier ook uitzonderlijk steile hellingen en kleine tafelbergen (Buttes). De zo prachtige Painted Desert, Monument Valley en de Grand Canyon van de Colorado River behoren allen tot het Colorado Plateau. Ten zuiden van de Grand Canyon verheffen zich de San Francisco Peaks, waar ook Humphreys Peak een onderdeel van is. Dit is overigens een uitgewerkte vulkaan. Het zuiden van het Colorado Plateau is een steile rotswand die men de Mongollon Rim noemt met een hoogte van 600 meter. Vanuit Midden-Arizona strekt deze wand zich uit tot in het zuidwestelijk deel van de staat New Mexico.

Het zuidelijke gedeelte van Arizona bestaat uit uitgestrekte vlakke woestijndalen of bassins. Deze worden van elkaar gescheiden door rotsachtige lage bergen. Dit gebied noemt men de Basin and Range Region. De Colorado River, overigens genoemd naar de staat waar hij ontspringt, watert samen met zijarmen als de Gila River, de Verde River en de Little Colorado River, het grootste deel van Arizona af. Er zijn enkele natuurlijke meren te vinden maar ook nogal wat enorme stuwmeren hebben hun plek in Arizona voor de opwekking van elektriciteit. Ook zijn deze stuwmeren er voor de regulering van rivieren en het irrigeren van landbouwgrond. Lake Mead (deels in Nevada), Lake Powell (voor het overgrote deel in Utah) en Lake Havasu (deels in California) liggen alle in het stroomgebied van de Colorado River.

Stuwdammen

De belangrijkste stuwdammen zijn de Hoover Dam, de Davis Dam, de Glen Canyon Dam, de Parker Dam en de Imperial Dam. Ook zijn er twee grote recreatiegebieden (National Recreation Area’s): de Glen Canyon National Recreation Area en de Lake Mead National Recreation Area.

Klimaat

In Arizona is het klimaat, door enorme hoogteverschillen, erg gevarieerd. Het Colorado Plateau kent warme zomers en koele, koude winters. De Basin and Range Region in het zuiden van Arizona kent zeer warme zomers en zachte winters.

Fauna

Tot de fauna van Arizona behoren de bergleeuwen, dikhoornschapen, ezels, herten en antilopen. Kleinere dieren als de bevers en chipmunks, ratelslangen en gilamonsters (hagedissen) vinden ook hun thuis in Arizona. Koper wordt voor de helft van de totale productie in de VS, gedolven in Arizona.

Grand Canyon National Park

De Grand Canyon, ontstaan door de Colorado River, is een prachtig gebied met ‘s-werelds grootste stelsel van diepe en brede ravijnen en kloven. Schitterende kleuren, grillige en fantastische vormen zijn de kenmerken van de Grand Canyon. De Grand Canyon maakt deel uit van het Colorado Plateau. De Grand Canyon heeft een lengte van 466 km en een gemiddelde breedte van 16 km. De diepte van de Canyon bedraagt 160 tot 2000 meters. Sinds 1919 is Grand Canyon National Park een feit.

Het park omvat de hele loop van de Colorado River door de Grand Canyon en het aangrenzende heuvelland, vanaf de zuidgrens van de Glen Canyon National Recreation Area tot de oostgrens van Lake Mead National Recreation Area. De totale lengte van de Colorado River bedraagt 2334 km. De Colorado River ontspringt in de Rocky Mountains (in het noorden van de staat Colorado) en loopt door verscheidene Amerikaanse staten en een stukje Mexico. Uiteindelijk mondt de Colorado River uit in de Californische Golf. Het water van de rivier wordt gebruikt voor irrigatie en stroomopwekking. Het deel dat door de Grand Canyon loopt is ongeveer 90 meter breed en 4 tot 13 meter diep. De Colorado River verdeelt de Grand Canyon in een North Rim en South Rim.

Deze twee parkgedeelten liggen hemelsbreed slechts 16 km uit elkaar maar zijn twee totaal verschillende werelden. De hoogte van de North Rim bedraagt zo’n 2400 meter, die van de South Rim is zo’n 300 meter lager. Mocht men denken dat de 16 km tussen de twee delen ook zo kort is met de auto dan heeft men het mis. Wil je van de North Rim naar de South Rim met de auto dan dien je 345 km af te leggen om je doel te bereiken. De South Rim is het best bereikbaar en geniet o.a. daarom de voorkeur van de meeste bezoekers. Aan de South Rim vindt men de beste faciliteiten voor bezoekers en men kan er rondtrips boeken. Bijvoorbeeld met een ezel afdalen in de Canyon of een rondvlucht over de Canyon met een helikopter of vliegtuig.

Amazing Grand Canyon van Ilya Korzelius

Bijna alle activiteiten starten in Grand Canyon Village. De North Rim is buiten het seizoen niet toegankelijk, dit seizoen loopt van half mei tot ongeveer half oktober. Ondanks het feit dat de North Rim niet zo veel bezoekers heeft, inclusief de bijna niet aanwezige commercie, is het natuurschoon zeker even zo mooi als aan de South Rim. De Grand Canyon is één van de meest bezochte parken van de Verenigde Staten met jaarlijks drie miljoen bezoekers. Dit geeft al aan dat, indien u in het park wilt overnachten, reservering enkele maanden van tevoren noodzakelijk is.

Ongeveer 2 miljard jaar geleden waren het tektonische krachten die ervoor zorgden dat er, waar nu de Grand Canyon is, gigantische bergen verrezen. Door de hoge temperaturen en de enorme druk waarmee de vorming van dit gebergte gepaard ging, veranderde het gesteente destijds in donkere rotsformaties die te vinden zijn in de Inner Gorge (de bodem van het diepste deel van de Grand Canyon). Door de erosie braken deze bergen tot op hun basis af. Deze gigantische bergen maakten plaats voor enorme bassins waarin zich enorme hoeveelheden vulkanisch gesteente en sedimenten verzamelde.

Zo’n 800 miljoen jaar geleden herhaalde dit gehele proces zich weer. Tussen de 575 en 225 miljoen jaar geleden was de Grand Canyon een gigantische binnenzee. De horizontale lagen zandsteen, leisteen en kalksteen waaruit de huidige wanden van de Grand Canyon bestaan, ontstonden uit het materiaal dat zich op de bodem van dit bassin verzamelde. De bouwstenen voor het huidige uiterlijk waren dus al aanwezig. Ongeveer 65 miljoen jaar geleden begon de aardkorst in dit gebied boven de zeespiegel uit te rijzen en daarmee was de geboorte van de Rocky Mountains een feit. De sneeuw en de regen die boven de Rocky Mountains viel moest zich een weg banen naar de zee, en zo begon de geboorte van de Colorado River.

Zo ongeveer 6 miljoen jaar geleden begon de rivier de Grand Canyon uit te slijpen. De relatief zachte wanden boden geen weerstand tegen de Colorado River, waardoor door eroderende krachten van water, wind, zon en vorst de Canyon steeds dieper en breder werd. Momenteel heeft het water de hardere en meer bestendige lagen graniet en leisteen op de bodem van de Canyon bereikt. Door de schurende werking van het slib en meegenomen rotsstukken vreet de rivier zich steeds dieper in het gesteente. Dit proces zal blijven doorgaan tot de bedding van de rivier even hoog is als de zeespiegel.

Petrified Forest National Park

Dit park ligt in het oosten van de staat Arizona en heeft als voornaamste trekpleister de versteende bomen die er liggen. In 1906 werd het park uitgeroepen tot National Monument en in 1932 werd het park uitgebreid met het gebied dat bekend staat als Painted Desert. In 1962 werd de status National Monument omgezet in National Park. Het park beslaat een oppervlakte van 378 vierkante kilometer. Er zijn in het park zes afzonderlijke forests waar grote, boomstam-vormige blokken jaspis en agaat op de grond liggen. Deze zijn omgeven door kleinere brokstukken en fragmenten. De verstening van het hout is een proces dat in geologisch jargon wordt omschreven als petrificatie.

Alles dat met vorming van gesteente te maken heeft wordt petrogenese genoemd. Het gebied heeft droge hoogvlaktes, zandwoestijnen, rotsformaties en afgeknotte rotsmassieven. Vroeger was dit gebied laagvlakte met moerassen met er doorheen lopende rivieren. In het zuidelijke deel van het park groeiden op pijnbomen lijkende bomen, tussen een verscheidenheid aan reuzenvarens, cycaden en andere oervegetatie en fauna waarvan het bestaan werd aangetoond aan de hand van fossielen. De hoge bomen zijn omgevallen en door de rivieren naar de laagvlakte gespoeld. Hier werden ze bedolven onder slib, modder en zand met vulkanische as. Deze as was rijk aan kiezelaarde. Door deze lagen werd zuurstof belemmerd nog bij de boomstammen te komen waardoor een normale ontbinding niet meer mogelijk was.

In het minste geval werd het ontbindingsproces zwaar vertraagd. Langzaam maar zeker werd het hout doordrenkt met kiezelhoudend grondwater zodat de oorspronkelijke houtvezels heel geleidelijk door kiezeldeposito’s werden vervangen. De kiezeldeposito’s verhardden en het verstenen van de boomstammen was hiermee een feit. Dit proces zou zich tweehonderd miljoen jaar geleden af hebben moeten spelen. Hierna is het gebied langzaam gaan dalen tot onder de zeespiegel. Hierdoor nam de zee het gebied onder handen en via het sedimentatieproces werd het gebied met een nieuwe laag bedekt.

Weer wat later werd de bodem omhooggewerkt, de hierbij optredende spanningen in de bodem zijn verantwoordelijk voor de breuken in de boomstammen. In de meer recente tijd werden de sedimentaire lagen door wind en water verwijderd. Daardoor bleven de versteende boomstammen en fossielen achter op het land. Momenteel zijn de bovengenoemde krachten nog steeds aan het werk en zorgen voor veranderingen aan de nu blootliggende boomstammen, echter dit proces zorgt er ook voor dat telkens weer nieuwe boomstammen tevoorschijn komen.

Saguaro National Park

Dit uit twee delen bestaande park heeft grote cactussen op zijn grondgebied. De twee delen, Rincon Mountain Unit en Tucson Mountain Unit, zijn tevens een deel van de prachtige Sonoran Desert die het zuidwestelijk deel van Arizona, de zuidoostelijke hoek van California en bijna geheel de Mexicaanse plaats Sonora beslaat. De befaamde Saguaro-cactus komt alleen in de Sonoran Desert voor. In 1994 werd een gedeelte uitgeroepen tot Nationaal Park, juist voor de bescherming van de gigantische cactussen. De cactus leeft tussen de struiken en woestijnvegetatie en kan een maximale lengte van 15 meter hoog bereiken.

Ze kunnen ongeveer 200 jaar oud worden. Een prachtig uitzicht op een bos met Saguaro’s is te zien in de Rincon Mountain Unit, met als achtergronddecor Rincon Mountain. Door dit gedeelte van het park loopt de 13 km lange Cactus Forest Drive, een verharde autoweg. In de Tucson Mountain Unit kan men een museum bezoeken: het Arizona-Sonoran Desert Museum. Het is een interessant openluchtmuseum met levende dieren en bijzondere planten. In dit gedeelte van het park loopt een onverharde weg, de 10 km lange Bajada Loop Drive, die ook uitzicht geeft op reuzencactussen.

Apache Trail

De Apache Trail is een route door ruig landschap. Het is een weg van ongeveer 85 mijl die je door canyons, bergen en meren brengt. Het laat je het echte westen van de States zien. De route die men aflegt was vroeger de bevoorradingsroute van de Indianen, vandaar ook de naam Apache Trail.

De vlag van Arizona

 

Arizona

De vlag van Arizona dateert van 27 februari 1917. Anders dan de meeste staten gebruikte Arizona voor zijn vlag niet de oorlogen maar de eigen staat. De gekleurde strepen boven het donkerblauw moeten een mooie zonsondergang voorstellen boven een met schaduw bedekte woestijn. De ster in het midden van de vlag moet de rijke koperproductie die de staat heeft, voorstellen. Het rood en geel refereert aan de vroegere jaren toen Spanjaarden het gebied ontdekten.

 

Extra informatie

  • Staatsbloem Saguaro Cactus Blossom
  • Staatsboom Palo Verde
  • Staatsvogel Cactus wren
  • Staatsinsect Two-tailed Swallowtail
  • Staatsleus Arizona: The Grand Canyon State
  • Lid van de unie sinds: 14 februari 1912
  • Toerisme is één van de grootste inkomstenbronnen in Arizona.







Arizona – The Grand Canyon State

Leestijd: 9 min