“Berenles voor beginners”

In een aantal nationale parken van de Verenigde Staten van Amerika kunt u behoorlijk veel wildlife tegenkomen, zoals bijvoorbeeld in Yellowstone. Waaronder beren. Helden onder ons zullen proberen van dichtbij een foto te maken. Maar wat nu als die beer u in de gaten heeft? Hieronder volgt u een kleine berenles voor beginners m.b.t. omgang en het herkennen van beren.

USA4ALL staat niet in voor acties van toeristen die vinden dat ze beren moeten verstoren in hun natuurlijk omgeving!

Berenles voor beginners

Verschillen tussen een grizzly beer en een bruine beer

Bruine beren, Kodiak beren en Grizzly beren zijn genetisch dezelfde beren  (met typische snuit en schouderbult en zijn officieel allemaal bruine beren). Het verschil zit hem in de locatie waar ze voorkomen. Bruine/Kodiak beren komen meer voor in de kuststreken en doen zich tegoed aan zalm. De bruine beer met als bijnaam Grizzly komt voor in de binnenlanden (als Denali) en doen zich tegoed aan bessen e.d.. Vandaar dat er enig verschil is in kleur en grote van deze beren.

Van de twee is de grizzly de grootste. Als hij op vier poten staat is hij gemiddeld zo’n 1 meter 25 hoog. Als hij recht overeind gaat staan heeft hij een lengte van meer dan 2 meter. De bruine beer is meestal zo’n centimeter of dertig kleiner.

De bruine beer heet op zijn Amerikaans de ‘black bear’. Zijn soortnaam wordt daarom vaak foutief vertaald met zwarte beer. Deze verwarring komt mede doordat de bruine beer allerlei kleuren kan hebben, namelijk bruin, grijs en zwart. De laatste twee kleuren ziet men ook bij de grizzly. Hoewel er voor de fijnproevers veel verschillen tussen de beide soorten te ontdekken zijn, is het verschil voor een leek tussen een grote bruine beer en een kleine grizzly soms moeilijk te zien. Toch zijn ze er wel.

De grizzly heeft bij voorbeeld vlak achter zijn schouders een redelijk grote bult. Bij de bruine beer ontbreekt deze. Ook is de houding van de grizzly anders dan van de bruine beer. Als een grizzly op vier poten loopt dan bevindt zijn achterste zich op een lagere hoogte dan zijn schouders. Bij een bruine beer is dit juist andersom. De gezichten zijn ook anders. Een grizzly heeft haar op zijn neus. Een bruine beer niet en de vorm van de neus is bij een bruine beer wat meer in lijn met de rest van zijn gezicht. Verder heeft een grizzly langere en minder kromme klauwen en staan de tenen dichterbij elkaar. Ziet men in de grond een afdruk van een berenpoot en ziet men de tenen redelijk ver uit elkaar staan, dan heeft men te maken met de afdruk van een poot van de bruine beer.

Mocht men nu door een beer achterna gezeten worden en ondanks al deze aanwijzingen nog niet weten of de achtervolger nu een bruine of een grizzlybeer is, dan moet men in een boom klimmen. Klimt de beer je achterna, dan is het een bruine beer. Gaat hij daarentegen aan de stam schudden, dan is het een grizzly. Niet dat u hiermee bent gered, maar u weet nu immers wel het verschil 😉

Berenles voor beginners

Wat te doen als men met een beer geconfronteerd wordt?

Op deze vraag is geen antwoord te geven dat altijd goed is. Het hangt van de beer af. Net zoals mensen verschillend reageren op bepaalde situaties doen ook beren dat. Beren kunnen zich heel onschuldig gedragen en dan toch nog onverwacht aanvallen. De meest gevaarlijke situaties zijn die waarbij je een beer tegenkomt die bij een karkas staat, en bij een ontmoeting met kleine jonge beertjes. In het eerste geval kan de beer denken dat je hem zijn voedsel wilt afpakken en dat zal hij beslist niet willen toe laten. In het geval dat je jonge beertjes tegen komt, is de verleiding groot om dichterbij te komen. Het zijn immers zulke leuke beestjes. De beertjes zijn inderdaad schatjes, maar de moeder beslist niet. Deze is ongetwijfeld ergens in de buurt en zal, zo gauw zij je ziet en denkt dat je haar kinderen bedreigt, op niet mis te verstane wijze ingrijpen.

Kom dus nooit tussen een moeder en haar kinderen in. In het geval van een ontmoeting met een beer, hangt de ernst van de situatie af van de afstand tussen jou en de beer. Een echt veilige afstand is er niet, maar zit er tussen jou en de beer nog een afstand van tweehonderd meter, dan is er meestal niets ernstigs aan de hand. Loop langzaam van de beer weg. Ga beslist niet dichterbij om foto’s te maken. (Indien men zich op een afstand van minder dan 100 meter van een beer bevindt, is het zelfs wettelijk verboden om in de richting van de beer te lopen.)

Wie foto’s van beren wil maken, moet maar zorgen dat hij een telelens bij zich heeft. Hoe kleiner de afstand tussen jou en de beer is hoe gevaarlijker het uiteraard is.

Wat je in ieder geval moet doen is kalm blijven. Er is een grote kans dat de beer je met rust laat. Maak geen plotselinge bewegingen en geluiden die de beer kunnen irriteren. Probeer zeker niet hard van de beer weg te hollen. Beren kunnen in 3 seconden een afstand van 50 meter overbruggen en lopen dus veel sneller dan jij. Bovendien windt het de beer op en lijk je voor de beer op weghollend voedsel. Het beste is om langzaam zijwaarts van de beer weg te lopen. Het liefst zodanig dat je de wind in de rug hebt en de beer je kan ruiken, zodat hij weet waar je bent en hij zich niet onverwacht bedreigd hoeft te voelen. Mocht je terugtrekkende beweging echter de beer opwinden, stop dan direct en wacht tot de beer zich terugtrekt. Geef de beer in ieder geval genoeg ruimte.

Praat rustig of helemaal niet. Neem een niet-dreigende houding aan door je zij naar de beer te keren en buig door je knieën om kleiner te lijken. Kijk de beer niet direct aan maar via de zijhoeken van je ogen. Beren vatten rechtstreeks oogcontact als bedreigend op. De lichaamstaal van de beer kan je enige aanwijzingen geven over zijn stemming. Een beer is in zijn algemeenheid niet in een vriendelijk stemming als hij met zijn hoofd heen en weer begint te zwaaien, als hij begint te blazen of met zijn gebit gaat klikken. Ook als zijn oren plat gaan liggen of als zijn haren overeind gaan staan kan hij wel eens agressief gedrag gaan vertonen.

Daarentegen is het feit dat een beer op zijn achterpoten gaat staan niet iets om je zorgen over te maken. Dit doet hij slechts om alles beter te kunnen bekijken. Meestal zal de beer zich rustig terugtrekken. Het kan echter een enkele keer gebeuren dat hij toch agressief wordt en de aanval in zet en op je afstormt. Soms is het een schijnaanval en keert hij halverwege om en rent weer even hard weg.

Een enkele keer zet hij echter de aanval door. Er resten je dan nog enkele opties. Gooi de beer een jas of een tas toe. Dit kan hem afleiden. Gooi echter geen tas met voedsel. Het heeft misschien wel succes en leidt de beer af, maar bij de volgende toerist zal de beer denken dat hij weer op zo’n manier voedsel kan krijgen. Deze toerist zal je dan niet bepaald dankbaar zijn. Als je wordt aangevallen door een grizzly, kijk dan of er vlakbij een boom is waar je in kan klimmen. Je moet wel tot vier meter hoogte gaan.

  • Je kunt ook een speciale bear bell kopen en gebruiken.
  • Ga in een groep van minimaal 4 personen en raak elkaar niet uit het oog.
  • Blijf op de aangegeven wandelpaden.
  • Koop een fles Bear Spray (soort pepperspray) en zorg dat je weet wat je ermee moet doen als een paar onverwachts de aanval opent.

 

Mocht dit alles niet mogelijk zijn, dan moet je proberen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Als u wordt fysiek aangevallen, kan de beer u overwegen als prooi, en dan rest u nog een ding:

Agressief terug te vechten met alle beschikbare objecten! Speel vooral niet of u dood bent!!

 

 

Hoe om te gaan met (bruine) beren staat beschreven op deze site:
http://www.nps.gov/search/index.htm?query=bear%20safe

Hoe om te gaan met zwarte beren staat beschreven op deze site:
http://www.nps.gov/grsm/naturescience/black-bears.htm

Einde berenles voor beginnersBerenles voor beginners

Leestijd: 7 min