Jan Maarten Meckman. woont sinds 1996 in Sarasota aan de westkust van Florida en schrijft sinds  2001 visum aanvragen, de meesten voor Nederlanders die naar Amerika willen immigreren. Hierin werkt hij samen met een immigration lawyer die alle werkvisum aanvragen goedkeurt, tekent en instuurt.

Hij heeft een hoop Nederlanders naar Amerika zien komen, alleen of met familie. Sommige zijn teruggegaan maar de meesten zijn hier nog. Hoewel niet allemaal hebben velen van hen het hier beter dan ze het in Nederland hadden: meer kans tot zakelijke uitbreiding, een groter klantenbestand, meer werk.  Wilt u Emigreren naar Amerika met een werkvisum, lees dan onderstaande aandachtig door.

Emigreren naar Amerika met een werkvisum

Het besluit – eerste stap

Wegtrekken naar een ander land om zich daar te vestigen is een van de meest levens ingrijpende acties die een mens kan ondernemen. Van de ene kant kan het best een besluit zijn waarmee je je leven opnieuw kan opstarten en het flink wat meer inhoud geven dan het tot nu toe had.  Van de  andere kant kan het jouw dagelijkse leven goed door de war schoppen en je minder gelukkig maken dan je tot nu toe was.

Dus moet het besluit om te emigreren heel goed doordacht zijn. Er zijn twee aspecten aan verbonden. Aan de ene kant: waarom wil je weg uit Nederland? Aan de andere kant, waarom wil je nu juist emigreren naar Amerika? Waarom niet naar Canada, of Australië, of Duitsland? Wat hoop je in de nieuwe wereld te vinden dat je niet had in de oude?

Lijstjes

Als je eenmaal het plan heb opgevat om van Nederland naar Amerika te willen emigreren, maak dan twee lijstjes: een met redenen waarom je weg wil uit Nederland en de ander met redenen waarom je Amerika heb gekozen om naartoe te gaan. Neem de tijd. Bespreek het eventueel met vrienden, met familie en met mensen die je vertrouwt. Wees eerlijk met jezelf. Laat er een weekje overheen gaan en kijk dan nog eens naar de lijstjes. En als je vind dat alles wat daarop staat nog klopt zou je een volgende fase kunnen overwegen.

Het Proef-wonen

Als je echt en eerlijk weg wil uit Nederland en het in Amerika wil proberen, dan zou je in sommige gevallen geheel vrijblijvend kunnen ‘proef-wonen’. Zelfs als je vaak in Amerika op vakantie bent geweest, auto’s hebt gehuurd en er wekenlang bent gebleven is het echt heel wat anders om in het land vakantie te houden of er echt te wonen.

Stel jezelf de vraag: ‘waar ga ik wonen en wat ga ik daar doen’? Vaak hangt het eerste af van het laatste. Met een zuivelbedrijf kies je voor ‘the Midwest’; met een IT bedrijf voor een grote stad, bijvoorbeeld Miami. Als Floridian zelf weet ik dat Florida veel mogelijkheden biedt, maar anderen trekt weer Californië, New York of andere delen van The States. Kies een plek en huur daar kortlopend een woning, bijvoorbeeld via airbnb.com. En ga dingen proberen. Hoe koop je bijvoorbeeld een nieuwe of gebruikte auto? Wat moet je doen om een rijbewijs te krijgen? Wat is een Social Security nummer en hoe krijg je dat? Hoe open je een bankrekening? Wat kost eten in de supermarkt? Hoe koop je het beste een mobiele telefoon? Wat kost een automobielverzekering? Een ziektekostenverzekering? Een werkvisum?

Je zult snel merken dat Amerika niet altijd een efficiënt land is, maar wel een land dat zich aan de regeltjes houdt. Als iemand jouw vragen niet kan of wil beantwoorden is het vaak verstandig vriendelijk naar een ‘supervisor’ te vragen, want over het algemeen zullen de meeste mensen achter loketten niet precies weten wat ze met een ‘foreigner’ aanmoeten. Het feit, bijvoorbeeld, dat je de afgelopen 15 jaar bij de ABN-AMRO je Nederlandse bankrekening(en) perfect heb laten lopen en altijd alle debetstanden op de rekening onmiddellijk hebt terugbetaald zal de gemiddelde bankbeambte in de V.S. niet interesseren, maar wel het feit dat je geen Amerikaanse ‘credit history’ hebt. Niemand zal je willen financieren of een creditcard geven, hoewel aan dat laatste wel een mouw te passen valt.

Het besluit – tweede stap

Na een paar maanden op deze wijze te hebben proefgedraaid wordt het tijd om terug te gaan naar Nederland en de twee lijstjes die daar nog zullen liggen aan te passen aan de hand van de ervaringen die je in Amerika opdeed.

Als het besluit om te emigreren behouden blijft wordt het tijd om te zien hoe dat het beste te doen.  Daar moet een werkvisum aan te pas komen dat de mogelijkheid biedt langer dan de drie ESTA maanden in de V.S. te wonen. Welk visum dat is hangt af van  je leeftijd, financiële mogelijkheden en eigen plannen.

Visum en verblijfsvergunning

Even een bijkomstigheid:  Je moet het visum zien als alleen maar een entreekaartje. Het geeft je de mogelijkheid Amerika binnen te komen.  Het stempel dat je bij binnenkomst in je pas krijgt geeft aan hoe lang je in Amerika mag blijven. Daarop staat een vervaldatum. Dat stempel is dus een verblijfsvergunning. Een officiële versie daarvan is het formulier I-94 waarop ook een I-94 nummer staat en dat je op het Internet vind (Google ‘I-94’)..

B1 B2 Visitor Visa

Het makkelijkst te krijgen is waarschijnlijk een B1B2 bezoekersvisum.  Dat vraag je aan bij het V.S. Consulaat. Bij binnenkomst in de V.S. krijg je meestal automatisch 6 maanden in je paspoort gestempeld. Die kunnen binnen de V.S. één keer vernieuwd worden, dus alles bij elkaar krijg je vergunning voor verblijf van één jaar. Op dit visum mag je niet werken, maar je mag wel rondkijken naar werk of de kust verkennen voor verblijf op een toekomstig werkvisum. Hoeveel geld heb je daarvoor nodig? Genoeg om de tijd dat je er bent mee rond te komen.

J-1 Exchange Visitor Visa

Als je nog studeert, of kort geleden afgestudeerd bent, biedt een J-1 visum mogelijkheden waarvan verdere studie of een stage lopen de meest gebruikte zijn. De mogelijkheid om tijdelijk te werken is gebonden aan speciale voorwaarden. Benodigd geld: eventuele kosten van de studie en genoeg om de tijd dat je er bent mee rond te komen.

F-1/M-1 Student Visa

Als je verder wil studeren is er het F-1 of M-1 Student Visa dat  geldig is voor de tijd dat je een ‘full-time student’ bent. De mogelijkheid om gedurende de studie of daarna op dit visum te werken is gebonden aan speciale voorwaarden.

Benodigd geld: eventuele kosten van de studie en genoeg om de tijd dat je er bent mee rond te komen.

K-1/K/3 Fiance(e) Visa

Als je denkt te willen trouwen met een Amerikaan of een Green Card houder bestaat er een K-1 of K-3 Fiance(e) Visa waarmee je of naar Amerika kunt komen om daar te kunnen trouwen, of als je al getrouwd bent, daarheen te komen om in beiden gevallen daar de Green Card aan te vragen. Daarvoor geeft het visum je in beiden gevallen 90 dagen. Gedurende de aanvraag voor de Green Card krijg je automatisch een werkvergunning en daarmee mag je werken waar je wilt.  Benodigd geld: hangt af van de omstandigheden.

L-1A Intra-Company Transferee Visa (zakelijk visum)

Als je in Nederland een jaar of meer voor een bedrijf gewerkt hebt op directeursniveau en het bedrijf jou uitstuurt naar Amerika om daar als manager een nieuwe dochteronderneming op te zetten of het bestuur, of een deel daarvan, van een bestaande dochteronderneming over te nemen kan dat met een L-1A visum. Veelal wordt dit visum gebruikt door mensen die zelf een bedrijf in Nederland bezitten waar een aantal mensen werken en dat kan blijven bestaan terwijl de persoon in kwestie naar Amerika verhuist om daar een dochteronderneming op te zetten of over te nemen.  Het L-1A visum leidt naar de Green Card.  Een eerste visum is een jaar geldig, waarna het drie keer elke keer voor twee jaar kan worden verlengd. Na een vol jaar in ‘L-1 status’ te zijn geweest en als de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn kan een Green Card worden aangevraagd.

Benodigd geld: Er wordt geen minimum bedrag genoemd in de regelgeving.  Aanbevolen wordt de nieuwe dochtermaatschappij een minimumkapitaal van $10,000 te geven.

E-1 Treaty Trader Visa (zakelijk visum)

Om een E-1 Treaty Trader Visa dit visum te krijgen moet de aanvrager handel tussen Nederland en de V.S. ontwikkelen. ‘Handel’ kan zijn in goederen, dienstverlening, bankverkeer, verzekering, transport, enz. Het belangrijke is dat er transacties plaatsvinden tussen Nederlandse kopers en klanten en de Amerikaanse verkoper, dus het E-1 visum bedrijf. Het visum wordt voor een maximum van 5 jaar verstrekt en kan dan weer voor een nieuwe vijf jaar vernieuwd worden indien de condities daarvoor bestaan of zelfs verbeterd zijn.

Anders dan met aanvragen voor de verdere hier genoemde visa (die in de V.S. worden behandeld) wordt de aanvraag voor een E-visum op het V.S. Consulaat in Nederland behandeld.

Benodigd geld: genoeg om de handel op touw te kunnen zetten in de vorm van een doorlopend aantal transacties, die elk op zichzelf niet groot hoeven te zijn.

E-2 Treaty Investor Visa (zakelijk visum)

Dit is een van de meest gebruikte zakelijke visa.  Het is een investeringsvisum: er moet een bedrijf voor worden opgezet waarvan kan worden aangetoond dat het binnen vijf jaar winstgevend zal lopen. Een of meerdere werknemers moeten in de tussentijd worden aangenomen. Het bedrijf kan 100% in eigendom van de emigrerende aanvrager zijn, maar minstens 50%, zodat een partnership met b.v. een bestaand Amerikaans bedrijf mogelijk is.

Het visum wordt voor een maximum van 5 jaar verstrekt en kan dan weer voor een verdere vijf jaar vernieuwd worden indien de condities daarvoor bestaan of zelfs verbeterd zijn.  Anders dan aanvragen voor de verdere hier genoemde visa wordt de aanvraag voor een E-visum op het V.S. Consulaat in Nederland behandeld.

Voor beiden het E-1 en E-2 visum moet de begunstigde elke twee jaar de V.S. uitreizen naar een bestemming die verder weg is dan Canada, Mexico of de Bahamas. Bij terugkomst in de V.S. zet de douane een stempel voor een nieuw verblijf van twee jaar in de pas.

Benodigd geld: Voor dit visum moet de aanvrager een investering maken. Hoe groot die moet zijn hangt af van het bedrijf en wat het gaat doen.  Reken echter met een minimum van $50,000.

H-1B Specialty Occupation Visa (zakelijk visum)

Dit is een visum dat wordt aangevraagd door een V.S. werkgever voor de buitenlandse werknemer.  Heel veel IT specialisten uit India en andere landen werken in de V.S. op dit visum. Er bestaat een vermoeden dat een aantal van hen voor lagere salarissen werken dan de werkgever een Amerikaanse werknemer voor hetzelfde werk zou moeten betalen. Het H-1B visum is daarom niet meer zo makkelijk te krijgen. Daarbij komt dat er een quotum van 65,000 plus 20,000 visa per jaar op de boeken staat voor dit visum, zodat deze visa nu jaarlijks begin april verloot worden.  Recentelijk bestond er een kans van 1 op 3 om in te loten.

Het visum wordt voor 3 jaar verstrekt en kan 1 keer voor drie jaar verlengd worden.  Via een z.g. PERM constructie kan het direct naar de Green Card leiden als de werkgever daaraan meewerkt.

Benodigd geld: Omdat het hier om gesalarieerde banen gaat is er geen eigen geld nodig.

O-1 Extraordinary Ability Visa (zakelijk visum)

Dit kan een heel leuk visum zijn als de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn.  Om ‘extraordinary ability’ te tonen moet je kunnen aantonen aan minstens drie van de acht voorwaarden voor dit visum te kunnen voldoen.  Met enig pas- en meetwerk kan dat af en toe het geval zijn, zodat dit visum altijd in het oog gehouden moet worden. Voor dit visum moeten beiden een werkgever en de aanvrager als werknemer ‘meedoen’.

Benodigd geld: Omdat het hier om gesalarieerde banen gaat is er geen eigen geld nodig.

P-1 Visa for Athletes, Artists, and Entertainers

Dit is een visum voor bijvoorbeeld voetballers en tennisspelers die op een hoog niveau individueel of in teamverband in een sport concurreren, zowel als voor hun coach(en).  Het wordt eveneens gebruikt voor artiesten, zangers, toneelspelers, en andere vooraanstaande ‘entertainers’ en hun ondersteunend personeel. Deze mensen moeten internationaal bekend zijn.

Benodigd geld: Omdat het hier om posities gaat waarmee geld wordt verdiend is er geen eigen geld nodig.

Conclusie

Er zijn meer mogelijkheden om naar de V.S. te emigreren dan er op een eerste blik lijken te zijn. Aan veel situaties kan eventueel een mouw worden gepast. Maar er moet bijna altijd wel een minimumbedrag aan geld aanwezig zijn. Zelfs als je bereid bent hard te willen werken, maar geen geld hebt, is dat onvoldoende om met succes te kunnen emigreren. Met alleen een werkvisum komt u er niet. 

Maarten Meckman beantwoord vragen betreffende emigratie naar Amerika kosteloos en geheel vrijblijvend.  Je kunt hem bereiken op www.visas-USA.net

 Emigreren naar Amerika met een werkvisum

Leestijd: 10 min