Visa voor de Verenigde Staten van Amerika, een lastig onderwerp. Welk visum heb je nou precies nodig? Wij helpen u op weg! Je mag zonder visum op zakenreis, om b.v. klanten/leveranciers te bezoeken, vergaderingen bij te wonen etc. zolang je maar niet langer dan 90 dagen blijft. Je hebt een visum nodig als je langer dan 90 dagen wilt blijven of echt gaat werken. Voor een korte vakantie in de Verenigde Staten heb je geen visum nodig, je dient dat een ESTA aan te vragen.


Tijdelijk of permanent verblijf in de VS

Emigreren naar de VS is niet gemakkelijk. De VS zijn strikt in hun toelatingseisen. Echter, er zijn toch verschillende manieren om naar de VS te emigreren. Lang niet iedereen zal in aanmerking komen voor en van deze procedures.

Tijdelijke verblijfsvergunning (non-immigrant)

Tijdelijk werk in de VS

Amerikaanse werkgevers kunnen, onder zekere omstandigheden, mensen uit het buitenland in dienst nemen.. Daarvoor vullen zij formulier: I-129 in.

Alleen bepaalde beroepen komen hiervoor in aanmerking. Deze lijst van beroepen verandert vaak van jaar tot jaar. Je kunt het vinden op de web site van de US Citizen and Immigration Services, uscis.gov.

Naar school in de VS

Je kunt je als student aan een Amerikaanse universiteit inschrijven. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan zal de USCIS je verblijf goedkeuren en mag je in de VS studeren. Je moet over voldoende financiële middelen beschikken (en dat kan oplopen want studeren is duur in de VS); je mag meestal niet werken tijdens je studie (er zijn uitzonderingen als assistent of zo).

Uitwissel bezoeker

Er zijn twee visa categorieën voor mensen die deelnemen aan een bezoekersuitwisseling programma. Dit zijn de J and Q visa.

Verloofde visum

Als je verloofd bent met een Amerikaan, dan kun je in aanmerking komen voor een Fiancé(e) visum.

Over alle bovenstaande soorten visa kan je meer informatie vinden op de infosite van de Amerikaanse overheid: http://uscis.gov

Permanente verblijfsvergunning

Een immigrant (permanent resident) is een persoon, die niet de Amerikaans nationaliteit heeft, maar die toestemming heeft gekregen om permanent in de VS te wonen en te werken. Om een immigrant te worden, moet je door een driestappen procedure. Allereerst moet de immigratiedienst (USCIS) een immigratie petitie voor je goedkeuren. Een petitie wordt normaal gesproken aangevraagd door een Amerikaanse werkgever of een familielid. Ten tweede moet het Ministerie van Binnenlandse zaken (Department of State) je een visumnummer toewijzen. Het toewijzen van een visumnummer betekent dat je een immigratievisum (green card) hebt gekregen. En ten derde, als je al in de VS woont, kun je een aanvraag doen om je status te veranderen naar permanent resident zodra er een visumnummer voor je beschikbaar is. (Als je buiten de VS woont als een visumnummer beschikbaar wordt gesteld moet je naar het lokale Amerikaanse consulaat om de aanvraag verder af te wikkelen).

Visumnummers

Amerikaanse wet beperkt het aantal visumnummers dat ieder jaar mag worden afgegeven. Dit betekent, dat zelfs al heeft de USCIS je aanvraag goedgekeurd, je niet meteen automatisch een visumnummer krijgt. In sommige gevallen kan het verscheidene jaren liggen tussen de USCIS goedkeuring en de afgifte van een visumnummer door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Amerikaanse wet beperkt ook het aantal visumnummers dat beschikbaar is per land. Als je van een land komt met een hoge vraag naar visumnummers, kan dat betekenen dat je langer moet wachten.

Mensen die immigrant willen worden, worden verdeeld in categorieën. De onmiddellijke familieleden van Amerikaanse burgers (ouders, echtgenoten en ongetrouwde kinderen onder 21 jaar) hoeven niet te wachten tot een visumnummer beschikbaar komt als de aanvraag eenmaal is goedgekeurd door de USCIS. In dergelijke gevallen is een visumnummer onmiddellijk beschikbaar. Familieleden in andere categorieën moeten wel wachten tot een visumnummer beschikbaar komt, afhankelijk van de categorievoorkeur:

  • Eerste Voorkeur: Ongetrouwde, volwassen kinderen van Amerikaanse burgers. Volwassen betekent 21 jaar of ouder.

  • Tweede voorkeur: Echtgenoten van legale immigranten (permanent residents) en de ongetrouwde kinderen van immigranten, en hun kinderen.

  • Derde voorkeur: Getrouwde kinderen van Amerikaanse burgers, hun echtgenoten hun en kinderen onder 21.

  • Vierde voorkeur: Broes en zussen van volwassen Amerikaanse burgers, hun echtgenoten en hun kinderen onder 21 jaar.

Werk

Personen die immigrant willen worden vanwege werk moeten wachten totdat een visumnummer beschikbaar is, volgens de volgende voorkeuren:

  • Eerste voorkeur(EB-1): Voorkeurswerkers; dat zijn o.a. mensen met buitengewone bekwaamheden, hoogbekwame professors en onderzoekers, en sommige multinationale directieleden en managers.

  • Tweede voorkeur(EB-2): Mensen met geavanceerde opleidingen/diploma’s of mensen met uitzonderlijke bekwaamheden.

  • Derde voorkeur(EB-3): Bekwame vaklui.

  • Vierde voorkeur(EB-4): Sommige mensen in religieuze rollen.

  • Vijfde voorkeur(EB-5): Mensen die werkgelegenheid scheppen.

Hoe vraag je een immigranten-visumnummer aan?

In de meeste gevallen doe je dit niet zelf. Je werkgever of familielid stuurt een petitie naar de USCIS om jou immigrantenstatus toe te kennen (sommige aanvragen, zoals EB-2, EB-5 en sommige anderen, kunnen een petitie namens henzelf opsturen). USCIS zal de aanvrager laten weten of de petitie is goedgekeurd en stuurt de goedkeuring dan naar het visumcentrum van het ministerie van binnenlandse zaken, alwaar het zal blijven tot een visumnummer beschikbaar is. Het visumcentrum zal je een bericht sturen zodra de petitie is ontvangen en nog eens als een nummer beschikbaar is.

Green card winnaar - Visa voor de Verenigde Staten van Amerika

Permanente Vergunning vanwege werk

In sommige instanties, kun je in aanmerking komen voor een permanente werk- en verblijfsvergunning vanwege je werk. De USCIS dienst moet daarvoor een immigratie petitie goedkeuren. Een dergelijke petitie wordt normaal gesproken aangevraagd door je Amerikaanse werkgever.

In de meeste gevallen moet deze werkgever ook een werkcertificatie aanvragen (ETA 750) bij het Ministerie van Arbeid, dienst tewerkstelling en opleiding.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Department of State) moet je een immigranten visumnummer afgeven, ook als je als in de VS verblijft. Dit nummer is je permanente verblijfsvergunning.

Visum loterij (Diversity Lottery)

Ieder jaar maken de VS 50.000 immigratievisa beschikbaar door middel van een Green card loterij; deze loterij is alleen voor mensen uit landen met een laag niveau van immigratie naar de VS. Landen waarvan meer dan 50 duizend mensen in de afgelopen vijf jaar naar de VS zijn verhuisd, komen niet in aanmerking om mee te doen aan deze loterij. Nederland en België vallen tot nu toe niet in de categorie, dus je kunt gewoon meedoen.

De winnaars worden willekeurig uitgeloot . Iedereen die wordt ingeloot heeft de kans om een permanente woonvergunning aan te vragen. Als deze vergunning wordt afgegeven, kun je permanent in de VS wonen en werken. Je echtgeno(o)t(e) en kinderen onder de leeftijd van 21 jaar, kunnen dezelfde vergunning krijgen.

Voor meer informatie: Klik hier

Handige links

Forum

Bezoek ons online forum hier kunt u ook uw vragen stellen over immigratie en het verkrijgen van visa.

Visa voor de Verenigde Staten van Amerika

BewarenBewarenVisa voor de Verenigde Staten van Amerika

Leestijd: 6 min