Everglades National Park is de grootste subtropische wildernis van de Verenigde Staten. In feite is het een 150 kilometer brede rivier, die ontspringt in het stroomgebied van de Kissimmee River, ten zuiden van Orlando. De rivier is slechts een paar centimeter diep, en wordt op veel plaatsen bedekt door groene moerasgrassen. Hieraan heeft het ook de bijnaam “River of Grass” te danken. In dit artikel bespreken wij de Everglades national park trials.

Everglades National Park

Long pine key – Flamingo Area

In het oosten van het park ligt, aan de State Highway 9336, de hoofdingang van het park. De Main Park Road loopt 38 mijl door het park, en eindigt in het zuiden bij het Flamingo Visitor Center. Meteen voorbij de ingang ligt het Ernest F. Coe Visitor Center (dagelijks geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur), dat in 1996 werd herbouwd nadat het in 1992 door de orkaan Andrew werd verwoest.

Long Pine Key Trails

Dit is een netwerk van verschillende wandelpaden, met een totale lengte van 45 kilometer. The Long Pine Key Nature Trail is een pad van 11 kilometer (enkele afstand) dat begint ten westen van de camping. Via Pine Glades Lake komt het pad uit op de Main Park Road. Dit pad is toegankelijk voor fietsers.

Pineland Trail

 • Tijdens deze trail mag je geen etenswaar of drank meenemen.
 • Lengte: 800 meter (loop)
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

Everglades Trails

Miami en andere steden langs de oostkust van Florida bestonden een eeuw geleden grotendeels uit dennenwouden. Deze zeldzame ‘slash pine’ dennen langs deze trail vertegenwoordigen het laatste gedeelte van dit verdwijnende woud. Onder de beschutting van deze dennen vindt men meer dan 200 soorten planten, waaronder 30 die alleen in Zuid-Florida voorkomen. Vooral tijdens het droge seizoen, van november tot april, komen hier veel verschillende vogelsoorten voor. Deze trail loopt door een van de hoogste delen van het park, 1 à 2 meter boven zeeniveau. De orkaan Andrew heeft hier in 1992 veel schade aangericht, van een groot aantal pine trees is destijds de top afgerukt, waardoor veel bomen zijn dood gegaan. Het pad is op sommige plaatsen flink beschadigd doordat boomwortels het omhoog drukken.

Pa-hay-okee Overlook

Via Rock Reef Pass (hoogte: 90 centimeter boven zeeniveau) rijd je nog eens zes mijl verder naar het westen, waar je een korte zijweg naar rechts kan nemen. Aan het einde van die weg begint het pad naar de Pa-hay-okee overlook. Het is een Seminole term voor ‘grassy water’. Via een houten pad loop je naar een observatieplatform. Omdat dit platform iets hoger ligt dan de omgeving, heb je een weids uitzicht over ‘de rivier van gras’. Je hebt hier veel kans om alligators te zien.

 • Tijdens deze trail mag je geen etenswaar of drank meenemen.
 • Lengte: 400 meter (heen en terug)
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

Mahogany Hammock Trail

De Main Park Road buigt nu af naar zuidelijke richting. Je passeert twee kleine meertjes, Sisal Pond en Ficus Pond genaamd, voordat je – ongeveer 20 mijl voorbij de ingang – een volgende korte zijweg bereikt.

 • Tijdens deze trail mag je geen etenswaar of drank meenemen.
 • Lengte: 800 meter (heen en terug)
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

Het houten pad slingert door de koelere, vochtige omgeving van een jungle-achtig hardhoutbos met oa. de grootste mahoniebomen die in de Verenigde Staten voorkomen, met zeldzame paurotis-palmen, vijgebomen en vlinderorchideeën. ’s nachts komen hier uilen, rode lynxen en wasbeertjes voor.

Bij Paurotis Pond en Nine Mile Pond liggen picknickplaatsen. Paurotis Pond is een lieflijk meer waarop geen gemotoriseerde boten zijn toegestaan. Het heeft zijn naam te danken aan de Paurotis Palm Tree. In Nine Mile Pond vermengen zout en zout water zich met elkaar, hierdoor is het water nogal brak. Je kan, met het meertje als beginpunt, een kanotocht van ruim 8 kilometer maken.Vanaf Nine Mile Pond loopt de weg nog 12,5 mijl verder in zuidwestelijke richting. Er kunnen daar nog diverse andere kano-trails worden gemaakt. Ook zijn er nog de volgende negen Everglades national park trials:

West Lake Trail

 • Tijdens deze trail mag je geen etenswaar of drank meenemen.
 • Lengte: 800 meter
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

Dit houten pad kronkelt door een woud met witte, zwarte en rode mangroven en met platanen. Je bereikt dan de rand van West Lake, een groot meer met brak water. Het wortelstelsel van de bomen biedt bescherming aan oa. wasberen en opossums. Het is een belangrijk broedgebied voor vissen en schelpdieren, en een voederplaats voor vogels zoals roze lepelaars, rode reigers en vele strandvogels.

Snake Bight Trail

 • Lengte: 4 kilometer (heen en terug)
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

Het beginpunt van deze trail ligt vier mijl ten noorden van Flamingo. Het druk belopen pad voert pal in zuidelijke richting, en eindigt bij de kust van Florida Bay. Je loopt door een bos met tientallen verschillende tropische boomsoorten. Aan het einde is het pad van hout, tot aan dit punt is het ook toegestaan om hier te fietsen. Het einde van het pad is een heel geschikte plek om vogels te kijken.

Rowdy Bend Trail

 • Lengte: 8 kilometer (heen en terug)
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

De Rowdy Bend Trail begint drie mijl ten noorden van Flamingo, en eindigt 4 kilometer verder bij de Snake Bight Trail, kort voordat dat pad de kust bereikt. Ook de Rowdy Bend Trail is toegankelijk voor fietsers, de twee trails samen vormen een heel geschikte route. De trail loopt door een dicht bos, waarbij je wel soms uitzicht hebt op open kustgebieden met zoute prairiegronden.

Bear Lake Trail

 • Lengte: 5 kilometer (heen en terug)
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

De trail begint twee mijl ten noorden van Flamingo. Je loopt door een dicht tropisch bos, waar ongeveer 30 verschillende boomsoorten voorkomen. Het pad eindigt bij Bear Lake, je kan niet om het meer heenlopen. Je gaat via hetzelfde pad terug naar de parkeerplaats. In dit gebied komt oa. de Glossy Ibis voor, een watervogel van bijna 60 cm hoogte die vooral leeft aan de randen van zoet- en brakwater. De Glossy Ibis voedt zich met rivierkreeften, spinkhanen, slangen, vissen en insecten.

Christian Point Trail

 • Lengte: bijna 6 kilometer (heen en terug)
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

Deze trail begint 1 mijl ten noorden van Flamingo. Tijdens het begin loop je door een dicht bos, daarna kom je in een open prairiegebied en bereik je de kust van Snake Bight.

Eco Pond Trail

 • Tijdens deze trail mag je geen etenswaar of drank meenemen.
 • Lengte: 800 meter
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

De trail begint dicht bij het Flamingo Visitor Center. Eco Pond is een meertje dat een grote aantrekkingskracht uitoefent op een grote variëteit aan waadvogels, zangvogels en andere wilde dieren. Er komen hier ook alligators voor. Het houten platform aan het eind van de trail is erg populair bij fotografen. De wandeling is vooral erg mooi tijdens zonsopgang en tijdens zonsondergang.

Coastal Prairie Trail

 • Lengte: 24 kilometer (heen en terug)
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

Deze trail begint aan het einde van “Loop C” van Flamingo Campground. Vanwege de lengte van de wandeling is het hier meestal niet erg druk. Toch is de wandeling erg de moeite waard, je loopt dicht langs de kust en hebt hier een zeer weids uitzicht over helder water. Je kan er voor kiezen een deel van deze trail te lopen, je hebt dan meer kans om wildlife te zien dan tijdens de meer populaire, kortere wandelingen.

Aan het eind van de trail (op 12 kilometer afstand) ligt de Clubhouse Beach Campground. Om hier te mogen overnachten heb je een backcountry permit nodig.

Bayshore Loop Trail

 • Lengte: ruim 3 kilometer (loop)
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

De trail begint op hetzelfde punt als de Coastal Prairie Trail. Bij een splitsing moet je links aanhouden, je loopt dan naar de kust. Het uitzicht is hier erg mooi, en je ziet hier vaak veel vogels die vissen proberen te vangen.

Guy Bradley Trail

 • Lengte: 1,6 kilometer (enkele afstand)
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

De trail verbindt het Flamingo Visitor Center met de camping. Onderweg kom je veel vogels en vlinders tegen.De Great Blue Heron is een reiger die groter kan worden dan 1.20 meter. De vogel leeft vooral in moerasachtig gebied of bij rivier- en meeroevers. Vaak staat de Heron stil of loopt ie langzaam door ondiep water op zoek naar een prooi. Hij eet kleine vissen, kikkers, vogels, insecten en soms zelfs kleine landdieren

Dicht bij het einde van de Main Park Road staat het Flamingo Visitor Center (dagelijks geopend van november tot april van 07.30 uur tot 17.00 uur). Je vindt hier ook een restaurant, een giftshop, een lodge en een camping. In de haven worden boten en kano’s verhuurd. Je kan hier tanken en er is ook een winkel. In de lodge is een postkantoor aanwezig.

Shark valley Area

In het noorden van het park ligt, aan een korte zijweg vanaf de US-41, het Shark Valley Visitor Center (dagelijks geopend op wisselende tijden). Vanaf het Visitor Center rijdt een tram over een 15 mijl lange route naar het zuiden, door het moeras. Dit is een van de beste mogelijkheden om alligators te zien. Er komen hier ook veel andere diersoorten voor. Op het meest zuidelijke punt ligt een 15 meter hoge observatietoren, van waaruit je een mooi uitzicht hebt over het moeras.

Het is toegestaan deze route per fiets af te leggen, of om (deels) te voet te gaan. Fietsen kunnen worden gehuurd bij de Shark Valley Tram Tour Company. Nabij het Visitor Center zijn twee korte wandelpaden aangelegd.

Everglades National Park

Bobcat Boardwalk Trail

 • Lengte: 400 meter
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

Deze trail begint achter het Visitor Center. Een houten wandelpad slingert zich door het moeras en door een tropische hardhoutbos. Onderweg staan borden waarop uitleg staat over de vele plantensoorten die je hier aantreft. Vooral in de vroege ochtend heb je ook veel kans om dieren te zien.

Otter Cave Hammock Trail

 • Lengte: 200 meter
 • Hoogteverschil: vrijwel geen

 

Deze trail begint aan het pad van de tramtour, op 400 meter voorbij het Visitor Center. Het pad loopt door een tropisch hardhoutbos. Tijdens de zomermaanden is het pad vaak overstroomd, informeer dus vooraf bij het Visitor Center of het pad begaanbaar is. Vooral in de vroege ochtend tref je hier regelmatig dieren aan.

Florida bay

Florida Bay beslaat ruim 2.000 vierkante kilometer, ruim een derde deel van het park. Op een groot deel van de bodem groeit zeegras, waar vissen en schaaldieren een onderkomen in vinden. Het is de basis van de voedselketen die het dierenleven hier in stand houdt. Op de hardere gedeelten van de bodem komen koralen en sponsachtige voor.

Flamingo Area Canoe Trails

Als je de Everglades echt goed wilt ervaren, dan is het maken van een of meer kanotochten een erg goede keuze. Bij het Flamingo Visitor Center en bij het Gulf Coast Visitor Center kan je kaarten en aanwijzingen krijgen. Je kan kano’s huren in Flamingo en in Gulf Coast.

Nine Mile Pond Canoe Trail

 • Lengte: 8,3 kilometer (loop)

 

Deze schitterende kanotocht begint op Nine Mile Pond, en gaat verder via een smal kanaaltje dat wordt verborgen door mangrove-bomen. De route wordt aangegeven door witte palen. Het water is hier erg ondiep, een kalksteenlaag ligt heel dicht onder het wateroppervlak. Bij laag water kan het peddelen daardoor vrij zwaar zijn. Je bereikt al snel een meer open gebied. Omdat gemotoriseerde boten hier niet zijn toegestaan, straalt dit gebied een enorme rust uit. Aan het einde van de trail passeer je twee kleine meertjes, voordat je terugkeert in Nine Mile Pond.

Noble Hammock Canoe Trail

 • Lengte: 3,2 kilometer (loop)

 

Je vaart door een schaduwrijk doolhof van kreekjes en kleine meertjes, omringd door mangrove-bomen. Scherpe bochten en nauwe doorgangen maken het noodzakelijk dat je goed kunt manoeuvreren. Gemotoriseerde boten zijn verboden.

Hells Bay Canoe Trail

 • Lengte: 17,6 kilometer (heen en terug)

 

Deze lange route wordt aangegeven door middel van 160 genummerde palen. Je kan deze zware kanotocht combineren met een overnachting op een backcountry campground. Je hebt hiervoor wel een permit nodig. Achtereenvolgens passeer je Lard Can Campsite (4,8 kilometer) en Pearl Bay Chickee Campsite (5,4 kilometer). De route eindigt bij Hells Bay Chickee Campsite (8,8 kilometer). In het begin vaar je door een labyrinth van mangrove-bomen, daarna kom je geleidelijk in een meer open gebied met schitterende, ondiepe baaien die bezaaid zijn met kleine eilandjes. Op het eerste deel van de route (tot aan Lard Can Campsite) zijn gemotoriseerde boten verboden.

West Lake Canoe Trail

 • Lengte: 24,6 kilometer (heen en terug)

 

Je peddelt door een aantal grote, open meren die met elkaar verbonden zijn door nauwe kreekjes, omringd door mangrove-bomen. In dit gebied komen veel alligators voor. Op West Lake gelden restricties ten aanzien van de grootte van gemotoriseerde boten. Vanaf het oostelijke gedeelte van West Lake zijn alle gemotoriseerde boten verboden. Deze tocht wordt afgeraden bij harde wind.

Bear Lake Canoe Trail

 • Lengte: 2,6 kilometer naar Bear Lake (heen en terug)
 • 18,4 kilometer naar Cape Sabel (heen en terug)

 

Een deel van deze kanotocht gaat door een nauw, door bomen omgeven historisch kanaal. Je ziet veel tropische planten en bomen. Tijdens het droge seizoen kan niet worden gevaren tussen de markers 13 en 17. Gemotoriseerde boten zijn verboden in Bear Lake en Bear Lake Canal.

 Mud Lake Canoe Trail

 • Lengte: 10,9 kilometer (loop)

 

Tijdens deze kanotocht passeer je Buttonwood Canal, Coot Bay, Mud Lake en een deel van de Bear Lake Canoe Trail. Vooral Mud Lake is een goede plek om vogels te bekijken. Gemotoriseerde boten zijn verboden in Mud Lake, Bear Lake en Bear Lake Canal.

 Florida Bay

 • Lengte: varieert

 

In Florida Bay kan je vogels bekijken, vooral in Snake Bight tijdens middel- tot hoog tij. Tijdens daglicht kan je het eilandje Bradley Key aandoen.

Gulf Coast Area Canoe Trails

 • Sandfly Island Canoe Trip

 

Via een gemarkeerde route door Chokoloskee Bay vaar je naar het Sandfly Island. Er is een haventje aanwezig, maar het is eenvoudiger op op het strand aan te meren. Het eiland is gedurende vele jaren bewoond geweest, eerst door de Calusha Indianen en sinds begin 1900 door Europeese settlers. Er zijn vrijwel geen overblijfselen die aan de menselijke bewoning herinneren.

Onder goede weersomstandigheden duurt het ongeveer 2,5 uur om naar Sandfly Island en weer terug te peddelen. Als je de wind en de stroming tegen hebt, kost de tocht 1 uur extra. Je kan ook nog 1 uur uittrekken om een wandeling over het eiland te maken.  Er is een wandelpad van 1600 meter. Je kan ook om het eiland heen varen, houd daarbij wel rekening met sterke getijdestromingen aan de zuidzijde.

Chokoloskee Bay Loop

Dit is een rondtrip van 2,5 uur (tel  1 uur extra bij sterke wind en/of stroming). Door een gemarkeerd kanaal vaar je naar de rand van de Ten Thousand Islands. Een groot deel van de tocht gaat door open water. Soms zijn er dolfijnen, en tijdens laag tij kan je oesters zien. Trek schoenen aan als je door het lage water wilt lopen. Deze kanotrip is geschikt voor ongeoefende kanoërs.

Turner River Canoe Trail

Deze 13 kilometer lange kanotocht begint niet in het park zelf, maar in het Big Cypress National Preserve aan de US-41 (de Tamiami Trail), een halve mijl ten westen van H.P. Williams Roadside Park. De tocht eindigt in Chokoloskee Bay, nabij Everglades City. De duur van de tocht is ongeveer 5 uur.

Het uitzicht tijdens de tocht is erg gevarieerd. Je begint in een zoetwatergebied met pine- en cypress bomen, vandaar kom je in de open prairie en vervolgens in een tropisch zoutwater mangrove-moeras. Het open prairiegebied wordt ook gebruikt door airboats. Je kan ook via Left Hand Turner River en Half Way Creek naar het kanaal nabij het Gulf Coast Visitor Center varen, de tocht duurt dan 6 à 7 uur.

Halfway Creek and Turner River Loop

Dit is een rondtocht die ongeveer 4 uur in beslag neemt (1 uur extra bij sterke wind of stroming). Je begint achter het Ranger Station, en volgt de kustlijn in oostelijke richting tot aan Halfway Creek. Ga daarna via de Turner River terug naar Chokoloskee Bay.Een van de watervogels die in dit gebied voorkomen is de Snowy Egret.

Tijdens hen broedseizoen krijgt deze vogel lange pluim-achtige veren aan kop, nek en rug. Met zijn opvallend gele poten woelen ze hun voedsel op en spietsen het dan aan hun lange puntige bek. Het voedsel van de Egret bestaat uit vissen, insecten en reptielen.

Alligator crossingEverglades National Park trials

Leestijd: 12 min