In dit artikel bespreken wij: geschiedenis Amerika. Amerika is een republiek die wordt gevormd door 50 staten plus het district Columbia (Washington D.C.). Het land is 228 maal zo groot als Nederland. Het aantal inwoners is zo ongeveer 328 miljoen mensen. De States hebben meer dan 175 steden met meer dan 100.000 inwoners waarvan New York, Chicago, Philadelphia, Detroit, Washington DC, Miami, Houston en Boston de grootste steden zijn.

Amerika is een land van uitersten. De afstanden zijn groot in Amerika. De afstand van New York naar Los Angeles bedraagt zo’n kleine 5000 kilometer. Er zijn honderden overdekte winkelcentra  in Amerika. Wolkenkrabbers kruipen de hoogte in met 115 verdiepingen. Steden en dorpen zijn met het grootste gemak te bereiken vanwege de uitstekende infrastructuur waar het gaat om het wegennet.

Geschiedenis Amerika

Columbus

Sommigen beweren dat Columbus de persoon was die Amerika zou hebben ontdekt. Niets is minder waar. Over het algemeen zal men vage antwoorden op deze vraag krijgen maar één feit is zeker: de Aziaten waren er voor Columbus. En wel 35.000 jaar geleden. Dit is ook wel logisch want toentertijd was Amerika nog verbonden met Azië via een landbrug. Deze brug is nu verdwenen in het water van de Beringstraat. Sommigen beweren dat ongeveer 2000 jaar geleden de Egyptenaren, Europeanen, Japanners of Chinezen al op dit continent waren. Echter dit wordt afgeleid uit enkele dubieuze inscripties die gevonden zijn. De Ieren beweren dat één van hun landgenoten met een zeilbootje de oversteek heeft gemaakt. Dit zou in de 6de eeuw zijn geweest. Maar niemand weet in hoeverre dit waar is en of, als er al iemand is vertrokken, deze persoon ook aangekomen is.

Wel zijn er duidelijke aanwijzingen dat omstreeks het jaar 1000 een groepje Noormannen de westkust van Groenland en een deel van de oostkust van Noord-Amerika heeft bezocht. In L’Anse aux Meadows zijn sporen gevonden van een kleine nederzetting die dit vermoeden bevestigen. Enkele jaren geleden (1965) dachten enkele geleerden een landkaart te hebben gevonden uit ongeveer 1440. Echter het bleek hier om een meesterlijke vervalsing te gaan die in 1922 was gemaakt. In het jaar 1513 zette Juan Ponce de Leon voet aan wal aan de oostkust van wat nu Florida is. Hij was een Spaanse ontdekkingsreiziger. In 1565 werd door de Spanjaarden de stad St. Augustine geschapen, de oudste stad van de Verenigde Staten in de geschiedenis van Amerika.

Ontdekkingsreiziger Walter Raleigh (Engels) zette voet aan wal in 1585 dit ter hoogte van wat nu North Carolina is.  Andere Engelse ontdekkingsreizigers waren het meer noordelijke deel aan het verkennen. In het jaar 1607 werd in Jamestown de eerste Engelse kolonie gevestigd. De kolonisten hielden zich bezig met tabak die in de eindfase uiteindelijk werd verscheept naar Engeland. De eerste blanke vrouwen kwamen 12 jaar later in Jamestown aan. Overigens begon in datzelfde jaar de verscheping van slaven. Weer een jaar later kwamen er via Holland enkele Engelse protestanten in Amerika. Sinds die tijd kwamen er jaarlijks tienduizenden emigranten vanuit Europa naar Amerika.

Halve maan

De kapitein van het Hollandse schip ‘De Halve Maan’ , Henry Hudson, voer in 1609 bij de huidige stad New York de naar hem genoemde rivier op en eiste het gebied voor de Republiek der Zeven provincies op. De eerste emigranten uit de republiek kwamen in 1624 in deze kolonie aan. De naam van deze kolonie was Nieuw Nederland. En het is al te raden: de hoofdstad werd Nieuw Amsterdam genoemd. In 1644 kwamen de Engelse kolonisten naar dit gebied en kregen zonder slag of stoot de Nederlandse bezittingen in  handen. Men doopte daarop Nieuw Amsterdam om in New York ter ere van de Hertog van York. De kolonisatie van hoofdzakelijk de oostkust kwam zeer snel op gang en nederzettingen vlogen als paddestoelen uit de grond. De kolonies werden door gouverneurs bestuurd.

De gouverneurs werden benoemd door de Engelse Kroon. De Amerikaanse kolonies kregen een regeringsapparaat dat gelijk was aan dat van Engeland. Er bloeide een enorme handel op tussen de Amerikaanse kolonies en  Engeland. Omstreeks midden 18e eeuw woonden er al zo’n 1,2 miljoen Europeanen in de Nieuwe Wereld. Problemen met belastingen die moesten worden betaald, bijvoorbeeld voor de financiering van de Engelse oorlogen die werden gevoerd, zorgden voor de eerste pogingen om los te komen van Engeland. Echter de reactie van Engeland was het sturen van een legertje huurlingen die de kolonies moest onderdrukken.

Geschiedenis Amerika: Onafhankelijkheid

De strijd die daarop volgde zorgde ervoor dat alle dertien kolonies zich onafhankelijk verklaarden op 4 juli 1776. Dit is de Declaration of Independence. Dit had tot gevolg de directe oorlog tussen Engeland en de Amerikaanse Kolonies. Dit werd de Amerikaanse Vrijheidsoorlog. Na deze oorlog, die duurde tot 1783, erkende Engeland de onafhankelijkheid van de Amerikaanse kolonies. In 1787 werd de Amerikaanse grondwet aangenomen (Constitution) en twee jaar later werd George Washington de eerste president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Gouden tijden

Desondanks hadden de Spanjaarden, Fransen en Mexicanen nog een groot deel van het Noord-Amerikaanse land in handen. Napoleon kon zich echter geen oorlog permitteren in de nieuwe wereld en besloot in 1803 de stad New Orleans en omliggend grondgebied te verkopen aan Amerika. Dit alles voor een bedrag van 15 miljoen dollar. Direct daarop werden de Spaanse rechten over Florida overgedragen aan Amerika. In de jaren die daarop volgden beleefde Amerika gouden tijden. Landbouw, industrie en de handel bloeiden als nooit tevoren. Nieuwe steden en dorpen werden gesticht en emigranten bleven toestromen. Er werden wegen aangelegd en tussen 1830 en 1840 begon men aan de aanleg van een spoorwegnet. Texas, dat voorheen bij Mexico behoorde, verklaarde zich onafhankelijk in 1836. En krap negen jaar later werd Texas aan de Verenigde Staten toegevoegd.

Railway USA

In 1848 kon Amerika zich uitbreiden tot de Stille Oceaan vanwege een verdelingsverdrag met de Engelsen. Dit resulteerde in 1850 in de toevoeging van Californië. Deze zeer snelle uitbreiding van jong Amerika had tot gevolg dat er binnen de natie allerlei conflicten ontstonden. Zo gingen bijvoorbeeld de inwoners van de steden eisen dat ze mochten stemmen. Dit was tot nu uitsluitend voorbehouden aan grootgrondbezitters. De arbeiders richtten militante vakbonden op om dit recht af te dwingen alsmede om betere arbeidsomstandigheden te verkrijgen.

Slavernij

De grootste conflicten ontstonden echter door de slavernij. De slavernij was namelijk strijdig met de in de Amerikaanse grondwet vastgelegde principes. Een van deze principes was namelijk de gelijkheid van ieder mens. Steeds meer blanken in het noordelijk deel van Amerika, waar slavernij verboden was, kregen een afkeer van deze situatie. De zuidelijke staten echter hadden door de slavernij te maken met een bloeiende welvaart en men was daar geenszins van plan de slavernij af te schaffen.

Burgeroorlog

Deze tegenstellingen leidden uiteindelijk tot de Amerikaanse burgeroorlog die in 1861 begon. Deze vier jaar durende strijd kostte honderdduizenden Amerikanen het leven. In 1863 kondigde de toenmalige president Lincoln de vrijlating van alle slaven in Amerika af. Het einde van de burgeroorlog was een feit toen in 1865 generaal Robert E. Lee zich overgaf aan de opperbevelhebber van de noordelijken, generaal Ulysses S. Grant.

Na de burgeroorlog begon men spoedig met de wederopbouw van het zwaargehavende Amerika. In 1869 werd de eerste coast-to-coast spoorlijn geopend. Door de ontdekking van goud in oa. de staten Idaho, Colorado, Nevada, South- en North Dakota gingen duizenden mannen en vrouwen hun geluk aldaar beproeven en lieten alles achter wat zij bezaten. Het Wilde Westen lonkte naar hen.

Amerikaanse Burgeroorlog

Indianen

De uitbreiding naar het Westen zorgde voor confrontaties met Indianenstammen. De Amerikaanse regering sloot met veel indianen overeenkomsten. Echter de Amerikanen schonden deze overeenkomsten net zo vlug als ze geschreven waren. De kolonisten wilden zoveel mogelijk land veroveren en de regering deed niets aan de gang van zaken.

Vele bloedige confrontaties tussen kolonisten en indianen waren daarvan het gevolg. De indianen werden systematisch omgebracht tot generaal Custer in 1876 in Little Big Horn in een hinderlaag liep en samen met zijn mannen werd afgeslacht door de indianen. Dit resulteerde in het einde van bloedige confrontaties tussen kolonisten en indianen. Echter de Indianenstammen werden bijeengedreven in reservaten en verloren daarmee hun bezittingen en langzaam aan ook hun identiteit.

Indianen - Sitting Bull

Industrie

Dertig jaar na de burgeroorlog was Amerika één van de grootste industrielanden van de wereld. Deze industrie bracht trouwens ook nogal wat beroemde mensen voort: Edison kwam in 1879 met de eerste gloeilamp; de gebroeders Durey ontwikkelden de eerste benzinemotor voor auto’s; Henry Ford liet jaren later de eerste T-ford van de lopende band afrollen. Amerika is het meest geïndustrialiseerde land van de wereld. Alle bedrijven in Amerika zijn in particulier eigendom, inclusief de telefoonbedrijven en elektriciteitsbedrijven. Wel heeft de overheid in veel gevallen een controlerende taak en heeft zij deze gecombineerd met een pittige wetgeving.

Geschiedenis AmerikaGeschiedenis Amerika – Republiek met vijftig staten.

Leestijd: 7 min