Er is geen enkel ander land ter wereld dat zo geliefd maar tevens zo gehaat is als de Verenigde Staten. Het is het land van uitersten. Het is het land waar het wapenbezit een grondwettelijk recht is. En ondanks de vele schietpartijen, waar menig burger en tieners de dupe van werden, is het wapenbezit in Amerika nog steeds niet aan banden gelegd. Dit ligt niet aan de president maar aan de machtige wapenlobby die zich heftig verzet tegen het aan banden leggen van wapenbezit. En dat deze wapenlobby machtig is blijkt wel uit het feit dat het Amerikaanse congres nog steeds niets voelt voor de plannen van voormalig presidenten Clinton en Obama, om de wapenwet te wijzigen.

Eigenschappen en gewoontes van Amerikanen

Amerika is het land waar bankiers en andere rijken het geld niet geteld krijgen en in prachtige villa’s wonen en overdag naar hun imposante wolkenkrabbers gaan om te werken. Anderzijds hoef je maar tien minuten met je auto te rijden en je zit in één van de getto’s waar je je leven niet zeker bent en waar armoede heerst. Verder is Amerika de vaandeldrager van de vrijheid. Dan de glamour en de glitter van Hollywood met al zijn klatergoud. Het land van de auto, de truck, de Walmart en de uitgestrekte prairie.

Eigenschappen en gewoontes van Amerikanen

Begroeting en afscheid

De bijna standaard begroeting die elke toerist te horen zal krijgen is: How are you today?. Er wordt dan niet van u verwacht dat u een lange en mooie uitleg gaat geven over hoe u zich deze dag voelt. In de meeste gevallen is de opmerking: Fine, how are you?, voldoende. Meer zal men ook echt niet verwachten. Indien men anders wenst kan een begroeting ook bestaan uit een simpel Hi. Als afscheid volstaat Bye of Bye Bye. En indien een kortstondige conversatie heeft plaatsgevonden kan men als afscheid gebruiken Bye, nice talking to you. De etiquette van de Amerikanen kan wat onverschillig overkomen maar houd rekening met weinig begrip indien u als toerist deze spelregels niet in acht neemt.

Als u in gezelschap van anderen iemand op straat tegenkomt is het de normaalste zaak van de wereld dat u niet alleen uzelf gaat voorstellen maar ook de persoon die bij u is. Verzuimt u dit te doen en heeft u enkel en alleen aandacht voor uw eigen persoon dan zal dat worden ervaren als lomp. Aandacht voor de anderen tijdens een conversatie is dus zeker van belang. Tijdens feesten of plechtigheden zullen de Amerikanen zich zo snel mogelijk aan elkaar voorstellen, in meeste gevallen met voornaam, met een snelle integratie van de aanwezigen als doel.

Beledigingen

De Amerikanen vinden woorden die met ras, religie, lichaamsdelen, seksueel contact en/of geweld te maken hebben het meest beledigend. Beledigingen of vieze woorden duidt men in meeste gevallen aan met de beginletter, zoals the f-word en the s-word. Men noemt dit ook wel de four letter words. Iemands heteroseksualiteit betwisten is een zeer grove belediging en een vrouw betichten van prostitutie of een losbandig leven zal ook zo worden ervaren. Een Amerikaanse man de opmerking doen toekomen dat hij een minnaar van zijn moeder is komt ook bijzonder hard aan en zal worden gezien als een bijzonder hatelijke opmerking. Opmerkingen met betrekking tot het ras dient men ook te vermijden. Niet alleen omdat men hiermee een gehele bevolkingsgroep op de korrel neemt maar ook omdat dit in sommige gevallen juridische consequenties kan hebben. Men spreekt hier over political correctness.

Bijgeloof

Uiteraard bestaat ook in het beloofde land bijgeloof. Kinderen krijgen bijvoorbeeld te horen dat een geliefde zal sterven wanneer men op de breuklijn van een trottoirtegel trapt. In 1692 waren heksenverbrandingen doodnormaal in Salem. Nu zijn er gebedsgenezers en andere goeroes die de Amerikanen behoorlijk wat geld uit de zak kloppen. De zogenaamde tabloids (weekbladen) zorgen ervoor dat de spannende verhalen blijven komen. De supermarkt ligt vol van dit soort bladen en elke week staan ze weer boordevol verhalen als: Elvis Presley leeft, hij is op Hawaii gezien, of dat er weer iemand zwanger is van een buitenaards wezen. In menig motel zal nummer dertien niet te vinden zijn en zelfs sommige hotels hebben na de 12de verdieping direct de 14de.

Cultuur

Volgens velen onder ons heeft Amerika geen cultuur. Het land zou op Coca-Cola, Frank Sinatra, Disney en Hamburgers leven. Uiteraard heeft Amerika niet de oudste cultuur en zijn de indianen (met eigen cultuur) een vergeten volk. Ook zullen er geen middeleeuwse kathedralen worden gevonden in dit land. Maar vroeger kwamen er veel kunstenaars naar dit land. De Amerikaanse cultuur is er één met multiculturele aspecten. De Angelsaksische invloeden zijn weliswaar overheersend maar niet de enige. Afrikaanse, Oost-Europese, Latijnse en invloeden uit het Verre Oosten zijn te herkennen in het land. Dat maakt het misschien wel zo mooi.

Musea krijgen nauwelijks overheidsgelden maar er is geen land ter wereld dat net zoveel particuliere musea heeft als Amerika. Muziek en film hebben ook voor bijzonder waardevolle kunst gezorgd! Er wordt geld gegeven aan muziek, schrijvers, musea, volkskunst en veel meer. Het geld komt vrijwel in het geheel van giften, beurzen, stichtingen, boeken en entreegelden.

Dieren

De adelaar is te zien op het wapen van de VS. Paarden horen bij het wilde Westen. Katten zijn er zo ongeveer 58 miljoen en honden doen daar maar weinig voor onder met 54 miljoen. In de meeste nationale parken is een hond taboe, zelfs op de wandelpaden. En ontzettend veel motels en hotels hebben borden waarop staat No Pets Please. Daarmee is niet gezegd dat Amerika huisdier onvriendelijk is maar er zijn wel pittige regels die ervoor zouden moeten zorgen dat overlast een weinig voorkomend probleem zal worden.

Op sommige plaatsen in New York zie je honden met hun baasje en de krant rondlopen. Deze krant moet de ontlasting van het dier opvangen voor het op de straat komt. Poep op de stoep kan namelijk een behoorlijke boete opleveren voor de eigenaar van de hond. In enkele staten zijn zeer strenge regels voor het houden van gevaarlijke honden zoals de pitbulls. Californië is zo’n staat. Aan de andere kant worden steeds meer huisdieren op de dierenbegraafplaats te rusten gelegd.







Eigenschappen en gewoontes van Amerikanen

Leestijd: 5 min